Ochrana osobních údajů

Tato povinnost je v souladu s nařízením EU 2016/679 GDPR - „General Data Protection Regulation“ (v překladu „Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které vstupuje v platnost 25.5.2018.

Údaje, které nám poskytnete (tzv. „subjekt údajů“) v rámci dotazníkového formuláře nebo rezervace jako stávající či potencionální zákazník (dále jen „kupující“) Restaurace a kavárna SCHODKY, Masarykova 90, 763 62 Tlumačov, identifikační číslo: 09643583 (dále jen „prodávající“), mohou mít povahu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „Zákon“). Restaurace a kavárna SCHODKY se tímto zákonem plně řídí a činí vše pro to, aby tyto Vaše osobní údaje ochránila.

Jak vaše osobní údaje využíváme?

Vaše údaje potřebujeme například k následujícím účelům:

  • Zpracovat vaše rezervace prostřednictvím našich on-line služeb
  • Zasílat aktuální informace o stavu vaší rezervace prostřednictvím e-mailu
  • Odpovědět na vaše dotazy a informovat vás o nových a změněných službách
  • Zkontrolovat váš věk z důvodu právních předpisů týkajících se nakupování přes internet
  • Zabránit zneužití našich služeb

Vaše osobní údaje budeme uchovávat pouze, dokud jsou potřebné pro výše uvedené účely nebo po zákonem stanovenou dobu. Poté budou vaše osobní údaje smazány.

Analytika

Tento web používá Google Analytics.

Tato stránka používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen “Google”). Služba Google Analytics používá souborů cookies. Informace o užívání stránky spolu s obsahem souboru cookie bude společností Google přenesen a uložen na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budu-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google.

Služba Google Analytics:

  • user ID – funkce Google Analytics, která umožňuje měřit a analyzovat chování uživatelů napříč zařízeními. Jako user ID používáme řetězec čísel nebo písmen, nikdy nepoužíváme osobní údaje, které by dovolily třetím stranám identifikovat konkrétní osobu,
  • více informací o zpracování a využití dat najdete ve smluvních podmínkách společnosti Google.

Jak zakázat sledování Google Analytics:

Pokud nechcete poskytovat anonymní data o používání webu službě Google Analytics, můžete použít plugin poskytovaný společností Google. Po nainstalování do Vašeho prohlížeče a aktivaci nebudou dále data odesílána.

K čemu používáme cookies

Na webu používáme tyto cookies:

  • Technické – první strany, krátkodobé. Zajišťují základní technickou funkčnost webu
  • Google Analytics – první strany, dlouhodobé. Jsou využity ke generování anonymních statistik o používání webu.

Do cookies nikdy neumisťujeme citlivá nebo osobní data. Do cookies můžeme umístit ID uživatele, to ale neumožňuje třetím stranám identifikovat konkrétní osobu.

Jaká jsou vaše práva?

Máte právo požadovat informace o tom, jaké osobní údaje o vás uchováváme (bezplatně jednou za rok). Pokud jsou tyto údaje nesprávné, neúplné nebo nerelevantní, můžete požádat, abychom tyto informace opravili, nebo odstranili. Vaše údaje nemůžeme odstranit, pokud nám v tom brání zákonné předpisy o uchovávání údajů, například zákon o účetnictví nebo jiné opodstatněné důvody, jako jsou nevyrovnané dluhy. Svůj souhlas s tím, abychom využívali vaše údaje pro obchodní účely, můžete kdykoliv odvolat. Můžete nás kontaktovat buď zasláním dopisu na adresu Restaurace a kavárna SCHODKY, Masarykova 90, 763 62 Tlumačov, Česká Republika nebo zasláním e-mailu na restaurace@schodky.cz

Kdo má k vašim osobním údajům přístup?

Vaše údaje nikdy neposkytujeme, neprodáváme ani nevyměňujeme s třetími stranami za účelem obchodu. Údaje, které třetím stranám poskytneme, jsou využívány výhradně k poskytování služeb uvedených výše, například doručovatelům za účelem doručení zboží.

Výjimkou může být právní titul t.z.v. „Veřejný zájem, výkon veřejné moci“, který může požadovat Policie České republiky či jiné státní orgány podle platných právních předpisů.

Psům do restaurace vstup zakázán

kontakt

Restaurace a kavárna SCHODKY
Masarykova 90
763 62 Tlumačov